Вторник, 16 Юли 2019 10:09

Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи в междублоковото пространство на съществуващи сгради на студентски общежития на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, в ПИ 56784.502.614, град Пловдив.

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи в междублоковото пространство на съществуващи сгради на студентски общежития на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, в ПИ 56784.502.614, град Пловдив.

 

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис Обединител № 22А“.

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 16.07.2019 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!