Петък, 05 Юли 2019 14:42

Заповед за отдаване на места общинска собственост за местодомуване на МПС без поставяне на преместваем обект.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!