Петък, 28 Юни 2019 16:03

Процедура за отдаване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС, без поставяне на преместваем обект.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!