Петък, 13 Октомври 2017 14:47

В „Северен” удължиха социален проект „Услуги за по-добър живот”

     В район „Северен” посрещнаха с голямо удовлетворение вестта, пристигнала на 04.10.2017 г. от МТСП, че социалният проект „Услуги за по-добър живот” ще бъде продължен до края на календарната година. Начинанието се осъществява с голям успех от началото на 2016 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9PO001-2.002 Независим живот и е в подкрепа на лица с увреждания и хора над 65 години в частична или пълна невъзможност за самообслужване.

     В последно време десетки потребители на проекта изразяваха надежда той да бъде продължен, защото получаваните чрез него услуги са от изключително значение за живота, здравето и социалната им приобщеност. Екипът по организация и управление на проекта извърши навреме всички необходими разчети и осъществи деловата кореспонденция с Управляващия орган в МТСП по начин, който убеди партньорите там, че в район „Северен”-Община Пловдив, са налице всички предпоставки проектът да бъде реализиран с високо качество до края на 2017 г. Така потребителите на услугите, доставяни от асистенти, както и потребителите на медико-социалните услуги и на специализираното транспортно средство ще имат шанса да разчитат на тях два месеца в повече от предвиденото първоначално по проекта. Допълнителното споразумение към договора на район „Северен” е голямо професионално постижение на екипа по организация и управление на проекта, който осъществява дейността си при пълна обвързаност с интересите и потребностите на лицата от целевите групи по програмата. Извоюваното удължаване на „Услуги за по-добър живот”, район „Северен” – Община Пловдив ще ощастливи 74 потребители, а на 51 асистенти ще даде възможност да имат своята сигурна трудова реализация до Нова година.

Изготвил: Нели Нончева, координатор на проект

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!