Понеделник, 03 Юли 2017 14:29

Юнската супервизия по проект „Услуги за по-добър живот”– опит да откриеш още една истина за себе си

На 28. юни екипът на проект „Услуги за по-добър живот” – район „Северен”, Пловдив, проведе редовната си супервизионна среща, в работата на която, въпреки високите температури, се включиха 20 души. Сесията бе белязана от пъстротата на темите, заложени в нея по план, и още повече – от небивалата задълбоченост на разговорите и градуса на емоциите, които те предизвикаха сред присъстващите.

     Особеното начало – топлите думи на благодарност от страна на ръководителя на проекта Кр.Асенов към присъстващите за начина, по който те вършат работата си с потребителите – създаде атмосфера на симпатия и свързаност между всички в залата. Някои от тях настойчиво поискаха да узнаят какви са шансовете проектът, чийто край вече се вижда в края на месец октомври, да бъде продължен. Г-н Асенов изрази очакване и надежда, че този всепризнато потребен и успешен проект ще има свое продължение, след като всички райони в града го приключат и отчетат своята дейност. Виолета Мерджанова настоятелно помоли да се работи от страна на екипа за реализиране на това очакване, защото за нея и други в нейното положение ролята на личен асистент на детето и е някакъв, макар и минимален шанс да има доходи и заетост. Остава открит, по нейно мнение, и въпросът за грижата на държавата към хората в неравностойно положение, които са надхвърлили годините за зрелост – те не по-малко от децата имат потребности, които трябва да бъдат осигурявани от семействата им.

     Дебатът бе насочен в друга плоскост, след като от супервайзора бе предоставен за извършване личностен тест „Колко уверени сме в себе си?” Очакванията бяха да има предимно отговори, подсказващи за добра степен на увереност; оказа се обаче, че има и резултати, по-ниски от допусканите предварително. Участниците в сесията направиха опит да си обяснят този факт и разсъжденията им имаха висок резонанс сред слушателите. Интерес предизвика и дискусия, подхваната от Венцислав Стоянов, относно влиянието на високите температури върху състоянието на потребителите. Всички единодушно признаха, че този фактор се отразява изключително зле върху общото състояние и самочувствие на потребителите и особено на онези от тях, които са непрекъснато на легло. В тази връзка Мария Андонова поиска да сподели свой опит и специфични умения по масажни техники, благодарение на които може да се постигне почти мигновено сваляне на кръвното налягане. Дискусията продължи пак тя с подкана към останалите присъстващи да изразят мнение дали грижите на свои роднини, или на чужди асистенти предпочитат техните потребители. Отговорите на участниците в дискусията показаха, че всеки има свои предпочитания и те са продиктувани от комплекс мотиви, така че е невъзможно да се отсече с категоричност коя от двете форми на обгрижване е предпочитаната. Ангел Божидарски изрази свои виждания за философското осмисляне на ситуацията, в която мнозина като него – майки и бащи – са се оказали по стечение на житейската си ситуация. Макар че неговите разсъждения не бяха възприети изцяло с положителен знак, ценно бе, че множеството се раздвижи и заприказва за своите размисли по повдигнатия аспект на проблема, за смисъла на житейското изпитание, което се е паднало на голямата част от присъстващите.

     Осъществена по този начин, юнската супервизия стана поле за изява на много, при това коренно противоположни мнения, изразени от всички говорещи с емоционалност и пристрастност, които имаха и катартичен ефект за всички участници в сесията.

Изготвил: Нели Нончева, координатор на проекта

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!