Четвъртък, 11 Май 2017 12:34

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ИП, ПС, РЕМОНТИ И КС"

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ  НА  КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ИП, ПС, РЕМОНТИ И КС"
Име, презиме и фамилия на  кандидата  Резултат от начина по чл. 24 Коефициент Резултат от интервюто  Коефициент Окончателен резултат
Антоанета Иванова Палдъмова - Тиганева 30 5 147 3 591
Койна Неделева Кривошиева - Василева 35 5 129 3 562
Председател:  Десислава  Ненова  Йорданова ………………
Членове:        инж. Даниела  Иванова Вълова ....................
                     инж.   Надя  Василева  Петрова  ………………..
               инж.Татяна  Александрова Яръмова  ………………………
                            Антоанета С. Трендафилова   …………………
Дата: 11.05.2017г.
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!