Сряда, 10 Май 2017 10:34

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ  ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА” В РАЙОН „СЕВЕРЕН”

         Във връзка с проведен на 09.05.2017 г. конкурс за държавен служител за длъжността юрисконсулт в дирекция „ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП”, поради недостигане на минимален резултат от 11 верни отговора от теста, до участие в интервю не се допуснаха следните  кандидати: 

 

1.  Биляна Валентинова Мицева - 3 верни отговора

2.  Радослав Димитров Спасов - 10 верни отговора

3.  Васил Митков Колев - 10 верни отговора

4.  Ясен Иванов Добрев - 10 верни отговора

5.  Тома Иванов Марчоков - 8 верни отговора

6.  Десислава Огнянова Георгиева -  9 верни отговора

7.  Траяна Любчова Бойкова -  7 верни отговора

8.  Илияна Станимирова Хаджиева – 8 верни отговора

9.  Велика Петкова Такучева - 6 верни отговора

10.Елена Василева Тенчева -  6 верни отговора

11.Георги Василев Янчев -  7 верни отговора

12.Веселина Паскова Славова - 7 верни отговора

 

 

Благодарим  Ви за участието!

  

 

 

         Председател на комисията :    не се чете

                                                 / Десислава Йорданова /

 

Дата: 09.05.2017г.

град Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!