Четвъртък, 27 Април 2017 10:30

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИП, ПС, РЕМОНТИ И КС”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН  ЕКСПЕРТ „ИП, ПС, РЕМОНТИ И КС”  В ДИРЕКЦИЯ „УТ, ИП, ГРАО И ЖН”  В ОТДЕЛ  „ИП, УП, КС, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА”  НА РАЙОН  „СЕВЕРЕН”

 

         На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със Заповед № 17РД09-122/05.04.2017г. на Кмета на Район „Северен” Пловдив  допусна до конкурс следните  кандидати: 

 

1.  Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева

2.  Койна Неделева Кривошиева-Василева

 

Кандидатите трябва да се явят на 09.05.2017г. /вторник/ от 10.30 часа в заседателната зала в сградата на Район „Северен”,   гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III  Обединител” № 22А,  за решаване на тест.

 

 

         Председател на комисията :   не се чете

                                                  Десислава Йорданова

26.04.2017г.

Град Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!