Четвъртък, 27 Април 2017 10:18

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА”  

 В РАЙОН  „СЕВЕРЕН”

 

         На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, комисията, определена със Заповед № 17РД09-120/05.04.2017г. на Кмета на Район „Северен” Пловдив  допусна до конкурс следните  кандидати: 

 

1.  Биляна Валентинова Мицева

2.  Радослав Димитров Спасов

3.  Васил Митков Колев

4.  Ясен Иванов Добрев

5.  Тома Иванов Марчоков

6.  Лиляна Асенова Шопова

7.  Стилияна Тенчева Винева

8.  Десислава Огнянова Георгиева

9.  Траяна Любчова Бойкова

10.  Илияна Станимирова Хаджиева

11.  Велика Петкова Такучева

12.  Елена Василева Тенчева

13.  Стела Здравкова Стоянова

14.  Георги Василев Янчев

15.  Веселина Паскова Славова

16.  Иванка Ангелова Смукова

 

Кандидатите трябва да се явят на 09.05.2017г. /вторник/ от 9.00 часа в заседателната зала в сградата на Район „Северен”,   гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III  Обединител” № 22А,  за решаване на тест.

 

         Председател на комисията :    не се чете

                                                  Десислава Йорданова

 24.04.2017г.

град Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!