Понеделник, 06 Март 2017 10:06

СРЕЩА НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ” С МАЙКИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

На 22.02.2017 г. в кметството на район „Северен” екипът по организация и управление на проект „Услуги за по-добър живот”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, проведе работна среща с майки на деца с увреждания, които доскоро бяха и техни лични асистенти по проекта. Срещата с тях бе инициирана от кмета инж.Ральо Ралев и продиктувана от желанието му на всички да бъдат разяснени неяснотите, свързани с прекратяване на договорните им отношения по програмата и произтичащите от това последствия по отношение на осигурителния им стаж. Цел на срещата бе и да бъдат конкретизирани евентуалните желания на майките техните деца да се възползват от медико-социалните услуги по проекта – възможност, залегнала в писмото на МТСП, където изрично се подчертава, че..

Майките получиха навременна и много ценна за информация за това, какво следва да предприемат в свой интерес, след като премине четиримесечният период, през който ще получават помощи като безработни от Бюрото по труда.

Участниците в срещата изразиха благодарността си за получените указания, подчертавайки, че никъде не са срещнали толкова внимание, търпение и разбиране, както сред екипа по проекта и в общуването си със социалните работници в Център за почасови услуги на район „Северен”. В техните думи на благодарност обаче имаше и горчивина от това, че отпадането им от програмата е станало при екстрени условия, а и ще ги лиши от възможността да бъдат сред други майки със сходни съдби и проблеми. Хуманният смисъл на проектното предложение на район „Северен”, на етапа на неговата разработка, включваше като първенстваща цел обгрижването на децата с увреждания. Заедно с това обаче се мислеше и за грижата за социалното включване на майките на тези деца, за които се знае, че не могат, а и нямат емоционален ресурс да общуват активно с други свои връстници. Единственият им шанс за някакъв социален живот е в това да бъдат сред хора със сродна участ, да се срещат и да споделят тревоги и надежди с тях, да се чувстват сред свои. Затова ръководителят на проекта Кр.Асенов, Заместник-кмет на района, насърчи присъстващите, че вратите на кметството ще бъдат отворени винаги за тях и децата им, че вниманието и грижите на кметската институция не свършват с прекратяването на участието им в този проект. Млада майка изрази мнение, че не толкова добрата финансова подкрепа, която ще получава за детето си, а добрата дума, вниманието, разбирането и емоционалната подкрепа са по-скъпи и по-важни за нея. Всичко това тя е получавала чрез участието си в проектните дейности, но сега го губи. Благодарни за значителните финансови средства, които ще получават за децата си до двадесетата им година, майките не можаха да скрият тревогата си какво ще се случва с тях и децата им след тази възрастова граница, по какъв начин държавата ще продължи подкрепата си за тях при положение, че майките, ангажирани с грижите за болните си, макар и вече големи деца, все така няма да могат да бъдат активни на пазара на труда. Тези тревоги могат да получат отговор по същество само от МТСП, но срещата на екипа по организация и управление на проекта за пореден път доказа високата степен на отговорност на всичките му членове за

Работната среща показа колко важно е държавата да полага последователни и всестранно обмислени грижи за гражданите си в неравностойно положение, за да могат институциите на местната власт, чрез реализиране на схеми като „Независим живот”, да бъдат хуманен и действен партньор на тези хора с тежка житейска участ.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!