Сряда, 21 Декември 2016 10:18

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  КАНДИДАТИ ЗА

ПОЗИЦИЯТА СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ,

по Заповед №16РД09-544/20.12.2016 г. на Кмета район „Северен”, Пловдив

 

За длъжността „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНА РАБОТА”

След разглеждане и проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания Комисията за подбор на екипа, назначена със Заповед №16РД09-544/ 20.12.2016г на Кмета район „Северен”, Пловдив, реши:

Допуска до събеседване  следните кандидати за длъжността „Сътрудник социална работа” в Център за почасово предоставяне на социални услуги за социално включване:

1. Весела Георгиева Атанасова

2. Петя Василева Стойчева

3. Йорданка Кънчева Христова

Не допуска до събеседване:

1.Антоанета Христова Грозданова - нивото на образование на кандидата не съответства на позицията, за която кандидатства.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 22.12.2016 г. от 13.30ч. в конферентната зала на кметството на район „Северен”, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 22 А.

Изготвил: Нели Нончева, координатор на проекта

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!