Нова детска площадка ще радва малчуганите в район “Северен”. Тя се намира на бул. “Васил Априлов” 121-123 и разполага с 5 чисто нови съоръжения: 1 комбинирано съоръжение, 1 двойна люлка, 2 клатушки и 1 стена за катерене. Настилката е ударопоглъщаща, изградена от каучукови плочи в два цвята-червено и зелено. „За мен е огромна радост, когато видя щастливи деца да играят и да се веселят на изградената нова детска площадка на бул. “Васил Априлов” 121-123 в “Северен”. Нека всички малчугани я ползват със здраве!“, пожела кметът на района Стоян Алексиев. Предстои още облагородяване на зелените площи с направата на пешеходни алеи за удобство на гражданите, осветление, пейки и засаждане на нова дървесна и храстовидна растителност.

Администрацията на район „Северен“ дари на 30 човека от района по 1 комплект, съдържащ енергоспестяващи крушки, разклонители, аератори и брошура. Благотворителната акция под надслов „Дари енергия“ е съвместна на районното кметство и БЧК-Пловдив.Тя се осъществява в подкрепа на борбата с енергийната бедност. Целта на инициативата е да насочи вниманието на гражданите към един глобален проблем.Разходите за топлинна и електрическа енергия представляват значителна част от разходите на едно домакинство.Последните тенденции са свързани с постоянно увеличение на цените на енергията и все по-високи сметки, което поставя уязвимите групи в енергийна бедност.За целта е необходимо да се предприемат мерки по устойчиво намаляване на консумацията на енергия. Част от нискоинвестиционните мерки за енергоспестяване в дома са: 1. Замяната на всички лампи с нажежаеми жички с LED. Те намаляват разходите за електроенергия с до 80 % на година, но същевременно имат дългосрочен експлоатационен живот-25 000 ч. 2. Инсталиране на водоспестяващи аератори на чешмите.При замяната на старите аератори на чешми с нови, с максимален дебит 5 л/мин., могат да се спестят до общо до 15 лв./год., в резултат от спестяване на вода и на електроенергия за загряване на топла вода в бойлера. 3. Изключване на електрическите уреди изцяло, когато не се използват.Дори когато не работят електроуредите, включени в контакт, консумират енергия.Използването на разклонител с бутон и изключването му допринасят, за да се спестят пари от стендбай загуби.Изчислението показва, че спестените средства могат да бъдат до 10 лв. на година.

За пореден път жители на район „Северен“ предадоха излезли от употреба стари електроуреди.На паркинга на кметството на адрес бул. „Цар Борис III Обединител“ 22А те оставиха неработещите вещи. Акцията е инициирана от администрацията на район „Северен“ и се реализира ежегодно. На мобилния пункт бяха събрани стари и непотребни фотоапарати, DVD системи, мобилни телефони, телевизори, тонколони, дистанционни управления, вентилатори, принтери, готварски печки, компютри, монитори и други електронни аксесоари за компютър, зарядни устройства, пасатори, таблети, радиа, апарати за измерване на кръвно налягане, електрически кани, прахосмукачки и други. „Благодаря на всички граждани, които се отзоваха на тази екологична инициатива, с цел опазване на околната среда.Неправилното изхвърляне на електрическите уреди трябва да се избягва поради вредното им съдържание, което може да повлияе неблагоприятно на природата.Рециклирането също позволява да направите своя дял в подпомагането на околната среда.Когато предавате старите електроуреди за рециклиране, вие подпомагате предотвратяването на навлизане на отпадъци в депата, които могат да причинят опасно замърсяване на почвата и водата“, заяви кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев.

Логопедичен кабинет бе изграден в СУ „П. Кр. Яворов“ в район „Северен“. Екипът на училището е кандидатствал по проект в края на 2020 г., който е спечелен и осъществен през 2021 г.Кабинетът е финансиран по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020 г. „Все по-често се наблюдават деца, които имат комуникативни нарушения и това мотивира нашето училище да отговори на очакванията.Наред с образованието на учениците, целта е те да получат специализирана подкрепа на територията на учебното заведение“, коментира директорът на в СУ „П. Кр. Яворов“ Пламен Стоилов. Подкрепата към учениците се състои от: входяща ранна диагностика, консултация на родителите и педагогическия персонал при нужда и заявка, терапия и превенция на поява на обучителни трудности и комуникативни нарушения.Важно е и обучението в ко-терапия (съвместна работа) с родителя. Логопедичният кабинет е оборудван с: ултразвуков терапевтичен масажор за стимулация на лицевата мускулатура; логопедични сонди за орално-моторна терапия ; Z-VIBE-вибрационен орален масажор за сензо-моторна стимулация и артикулационна терапия; дидактически материали за развитие на различни езикови и когнитивни области; логопедични карти за развитие на езиковата компетентност и обогатяване на базовите процеси. В единия ъгъл на кабинета е разположена пясъчна табла-тя служи за координация „око-ръка“, ляво-дясна ориентация, ориентация в пространството и стимулиране на тактилността (докосването). Диванчето, разположено в средата, е специално предназначено за деца.Цветът му, в синята гама, е успокояващ, предразполагащ и не толкова стимулиращ за разсейване. В другия край на кабинета се намира логопедично огледало- за логопеда то е като дъската за учителя.Използва се за корекция и самоконтрол при артикулация.Пред огледалото се прави постановка на нарушени звукове. Кабинетът е приспособен за удовлетворяване на всяка потребност от специализирана подкрепа на учениците. СУ „П. Кр. Яворов“ е едно от малкото училища в Пловдив, които имат обособен логопедичен кабинет за нуждите на своите възпитаници.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 8 от 298

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!