П О К А Н А

 

 

ДО

ЖИТЕЛИТЕ НА

РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

         Имам удоволствието да Ви поканя на заключителна пресконференция по проект Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в община Пловдив, район Северен“, в изпълнение на Договор № 13-22-99 от 03.01.2014 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

         Пресконференцията ще се проведе на 02 октомври 2014 год. / четвъртък / от 15,30 часа в зала №7 на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, бул. „ Дунав” № 78.

 

 

С уважение,

ИНЖ. РАЛЬО РАЛЕВ

КМЕТ

 

С нова отоплителна инсталация се сдоби филиалът на ЦДГ „Бреза”, находящ се на бул."Дунав" №69 в район „Северен”.

С оглед на настъпване на зимния период и осигуряване на по-добър комфорт за децата от детското заведение бе наложително изграждането на вътрешна отоплителна инсталация, която е съобразена с всички действащи наредби за подобен вид дейности.

Във всички помещения са монтирани алуминиеви радиатори, които са окомплектовани с термостатни винтили, с оглед възможност за регулиране на температурата.

Директорката на ЦДГ „Бреза” Нели Димитрова, както и родителите на децата, посещаващи заведението изказаха искрени благодарности на кмета на района инж.Ралев за новата придобивка.

Готов е тротоарът, находящ се северно от второто колело на Панаира, както и всички подходи към кръговото кръстовище.

В момента се извършва подмяна на тротоарната настилка на ул.”Гонда вода” в кв."Гагарин , пред входа на ОДЗ „Космонавт”. Ремонтните дейности включват оформяне на вази около съществуващите дървета, подмяна на бордюри и полагане на нови вибропресовани тротоарни плочи.

След приключване на ремонтните дейности в този участък предстои да се извърши ремонт и на тротоарната настилка в участъка от ул.”Огражден” до пенсионерски клуб „Надежда”, находящ се на ул.”Гонда вода” №1.

Ремонтът на тези два участъка е крайно наложителен с оглед на факта, че през него минава голям човекопоток – възрастни хора, деца, хора в неравностойно положение и майки с детски колички.

Днес стартира преасфалтирането на паркинга, находящ се на бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №22.

Общата площ на ремонтиращия се участък е 500 кв.м. Ще бъде извършено фрезоване на старата настилка, която на места липсва.Там, където е необходимо ще бъде подсилена основата и ще се положи нова асфалтова настилка.

Очаква се до края на седмицата ремонтните дейности да приключат.

<< Начало < Предишна 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 Следваща > Край >>
Страница 281 от 319
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!