Вторник, 05 Юли 2016 13:23

ХАРТА НА КЛИЕНТА

                                                                  УТВЪРДИЛ:

                                                                                       ВЕНЦИСЛАВА ЛЮБЕНОВА

                                                                                         КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН,

                                                                           ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

ХАРТА

НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ СЕВЕРЕН”

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!