Вторник, 23 Февруари 2016 16:19

Администрация

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР    НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА ВИСШИТЕ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност
 1
 2  10/12.12.2023 г.  чл.49, ал.1, т.1  Цветомир Ангелов Цветков  Заместник-кмет
 3  11/15.12.2023 г.

 чл.49, ал.1, т.1

 Аделин Здравков Младенов  Заместник-кмет
 4  12/12.02.2024 г.  чл.49, ал.1, т.1  Тодор Георгиев Узунов  Главен архитект
 5
 6
 7
 8

 

 

 

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР   НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА  ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1 4/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
2 9/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
3 10/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
4 11/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
5 12/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Генка Васелева Колева Счетоводител "Образование"
6 13/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Добринова  Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
8 25/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Христина Георгиева  Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
9 26/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
10 27/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
11 28/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
12 29/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Ваня Георгиева  Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
13 34/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Цветкова Андреева гл.инспектор "Екология и чистота"
14 37/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
15 38/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
16 40/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
17 41/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
18 43/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
19 45/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Юлия Антонова  Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
20 47/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
21 48/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
22 51/30.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
23 52/02.05.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
24 53/06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Бориславова Петрова технически сътрудник
25 55/29.06.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Димитрова Гевезова специалист "КС"
26 56/02.07.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Манол Петков Митев

Старши юрисконсулт 

чл.36, ал.2 от ЗПКОНПИ
27 60/06.02.2019 г. чл.35, ал.1, т. 1 Павлина Манолова Димова Директор детска ясла
28 63/21.05.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "Екология и чистота"

 

 

29 64/09.07.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Галя Васкова Петкова  Технически сътрудник "Екология и чистота"

 

 

30 68/16.12.2019 г.   чл.35, ал.1, т. 1  Петя Илиева Кирова  Младши експерт "Здравеопазване"

 

 

31  70/03.02.2020 г.   чл.35, ал.1, т.1   Мария Христова Тодорова-Трайкова  Старши експерт "Човешки ресурси"

 

 

32  72/03.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1   Димка Стоилова Стоянова  Счетоводител-касиер

 

 

33  74/02.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1   Ташо Илиев Милковски  Старши експерт "ВиК"

 

 

34  75/10.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1   Георгена Петрова Кабакова  Старши експерт "Човешки ресурси"

 

 

35  79/03.08.2020 г. чл.35, ал.1, т.1   Донка Христова Барова  Счетоводител касиер

 

 

 

 

37  85/09.08.2021 г.  чл.35, ал.1, т.1  Джулия Миткова Димитрова  Технически сътрудник - деловодител

 

 

38  86/08.10.2021 г.  чл.35, ал.1, т.1  Гергана Николова Георгиева-Димова  Технически сътрудник-секретарка

 

 

39  87/18.10.2021 г.  чл.35, ал.1, т.1  Стела Цонева Божинова  Гл. експерт

 

 

40  88/01.11.2021 г.  чл.35, ал.1, т.1  Валентин Диминров Пандуров  Инспектор "УС"

 

 

41  89/29.03.2022 г.  чл.35, ал.1, т.1  Янка Колева Сапунджиева  Старши юрисконсулт

 

 

42  90/08.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.1  Елена Романова Молова  Младши експерт

 

 

43

 

 

 44

 

 

45 95/15.08.2022 г.   чл.35, ал.1, т.1  Мария Минчева Митева  Специалист

 

 

46 97/03.10.2022 г.   чл.35, ал.1, т.1  Тодорка Живкова Минева  Специалист

 

 

 

 

48  100/12.12.2022 г.  чл.35, ал.1, т.1  Женя Христова Господинова  Инспектор "УС"

 

 

 

 

50

 

 

51

 

 

52 105/03.04.2023 г.   чл.35, ал.1, т.1  Петър Желязков Политов  Старши експерт

 

 

53 106/10.04.2023 г.   чл.35, ал.1, т.1  Атанаска Гениева Онова  Главен експерт

 

 

54  107/21.06.2023 г.  чл.35, ал.1, т.1  Венцеслав Величков Божков  Счетоводител

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 58 111/01.11.2023 г.   чл.35, ал.1, т.1  Петър Михайлов Фурнаджиев  Главен специалист

 

 

59 112/17.11.2023 г.   чл.49, ал.1, т.1  Димчо Димитров Димчев  Юрисконсулт

 

 

60 113/20.11.2023 г.   чл.49, ал.1, т.1  Яна Веселинова Стоева  Технически сътрудник-деловодител

 

 

61  115/18.12.2023 г.  чл.49, ал.1, т.1  Веселина Димитрова Кръстева  Младиши експерт

 

 

62  116/09.01.2024 г.  чл.49, ал.1, т.1  Елена Дюлгерян  Главен експерт

 

 

63  117/15.01.2024 г.  чл.49, ал.1, т.1  Пламен Матеев Йончев  Младши експерт

 

 

64  118/18.01.2024 г.  чл.49, ал.1, т.1  Станислав Иванов Николов  Главен счетоводител

 

 

65  119/05.02.2024 Г.  чл.49, ал.1, т.1  Кръстю Димитров Карналов  Специалист "КС, КиР"

 

 

66  120/01.03.2024 г.  чл.49, ал.1, т.1  Йоана Любомирова Козарска  Специалист "УП-ПУП"

 

 

67  121/18.03.2024 г.  чл.49, ал.1, т.1 Рамона Огнянова Георгиева   Старши експерт

 

 

68  122/27.03.2024 г.

 чл.49, ал.1, т.1

 Юлия Петрова Силикчийска  Младши експерт

 

 

69  123/01.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.1  Станимира Ботева Паничарска  Главен експерт

 

 

 

 

71  125/22.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.1  Емилия Василева Василева  Главен експерт

 

 

72  126/22.04.2024 г.

 чл.49, ал.1, т.1

 Мирослав Константинов Милушев  Специалист

 

 

73  127/07.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.1  Нина Александрова Пиргова  Счетоводител

 

 

74  128/01.07.2024 г.

 чл.49, ал.1, т.1

 Надежда Александрова Муховска  Младши експерт

 

 

 

 

 

 

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР   ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  И  ЗА ПРОМЯНА В  ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В  ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1/09.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
2/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
3/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
6/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
7/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
8/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
10/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Генка Василева Колева Счетоводител "Образование"
16/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
19/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
21/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Цветкова Андреева гл. инспектор "Екология и Чистота"
24/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
26/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
27/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
28/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
31/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Добринова Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
34/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
35/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
43/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Юлия Антонова Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
46/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ваня Георгиева Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
47/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
49/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
51/21.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Бориславова Петрова Технически сътрудник
53/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Димитрова  Гевезова Специалист "КС"
62/28.02.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Павлина Манолова Димова  Директор ДЯ "Палечка"
 66/08.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Манол Петков Митев  Старши юрисконсулт
 67/19.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Танка Иванова Гавазова  Директор ДК "Слънчеви усмивки"
 68/19.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Лилия Бориславова Петрова  Технически сътрудник
 77/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петър Михайлов Фурнаджиев  Главен специалист "КС"
 78/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Нела Христова Молова  Главен специалист "КС"
 79/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
 82/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Надя Василева Петрова  Главен експерт "Кадастър и регулация"
 83/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Лилия Атанасова Мишкова  Счетоводител
 87/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
 89/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Иванка Костадинова Попова  Счетоводител "Образование"
 90/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
 91/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Генка Василева Колева  Счетоводител "Образование"
 92/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стефана Иванова Бончева  Счетоводител "Образование"
 93/09.05.2019г. чл.35, ал.1, т. 2  Ана Иванова Войнова  Младши експерт "УП-ПУП"
 94/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Иванка Димитрова Гевезова  Специалист "КС"
 96/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Елена Димова Димова  Старши експерт "ГРАО"
 97/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
 98/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стоянка Гаврилова Кичукова  Главен експерт "ГРАО"
 99/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО"
 101/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Елена Събова Попова  Директор ДЯ "Дребосъчета"
 103/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петя Добринова Димитрова  Счетоводител "Здравеопазване"
 108/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Ваня Георгиева Трифонова  Младши експерт "ЖН и СД"
 110/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО"
 112/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Юлия Антонова Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
 118/13.06.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "Екология и чистота"
 120/19.07.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Галя Васкова Петкова

 технически сътрудник

"Екология и чистота"

 125/30.08.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Тодорка Живкова Минева  Младши експерт "Елекроинсталации"
 129/12.12.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Елена Цветкова Андреева  Младши експерт "Търговия и услуги"
 133/14.01.2020 г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петя Илиева Кирова  Младши експерт "Здравеопазване"
 136/27.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Димка Стоилова Стоянова  Счетоводител касиер
 137/27.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Христова Тодорова-Трайкова  Старши експерт "ЧР"
 141/23.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Цветанова Андреева  Младши експерт "Търговия и услуги"
 142/27.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Манол Петков Митев  Старши юрисконсулт
 144/28.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "Екология и чистота"
 145/28.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Галя Васкова Петкова  Технически сътрудник "Екология и чистота"
 149/30.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ташо Илиев Милковски  Старши експерт "ВиК"
 151/05.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ганка Василева Колева  Счетоводител
 152/05.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петя Илиева Кирова  Младши експерт "Здравеопазване"
 153/05.05.2020 г.  чл.35, ал.1,т.2   Надя Василева Петрова  Главен експерт "КиР"
 154/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически сътрудник "КР"
 155/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Георгена Петрова Кабакова  Старши екперт "ЧР"
 157/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Лилия Борисляавова Петрова  Технически сътрудник
 160/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Васил Филипов Филипов  Счетоводител
 161/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Петя Добринова Димитрова  Счетоводител
 165/08.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Иванка Костадинова Попова Счетоводител 
 166/11.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Павлина Манолова Димова  Директор "ДЯ"
 168/11.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Иванка Димитрова Гевезова  Специалист "КС"
 169/11.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Лилия Атанасова Мишкова  Счетоводител
 170/11.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Танка Иванова Гавазова  Директор "ДК"
 171/12.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Събова Попова  Директор "ДЯ"
 172/13.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стефана Иванова Бончева Счетоводител 
 173/13.05.2020 г.

 чл.35, ал.1, т.2

 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител
 175/14.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Юлия Антонова Бозовска  Директор "ДЯ"
 178/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ваня Георгиева Трифонова  Младши експерт "ЖН иСД"
 180/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
 181/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО"
 182/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Елена Димова Димова  Старши експерт "ГРАО"
 183/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО"
 184/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Стоянка Гаврилова Кичукова  Главен експерт "ГРАО"
 185/04.06.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Тодорка Живкова Минева  Младши експерт "Ел. инсталации"
 186/04.06.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Нели Христова Молова  Главен специалист "КС"
 190/12.06.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петър михайлов Фурнаджиев  Главен специалист "КС"
 196/03.09.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Донка Христова Барова  Счетоводител касиер
 205/13.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител 
 208/22.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Лилия Бориславова Петкова  Технически сътрудник
 211/22.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Цветкова Андреева  Младши експерт "ТУ"
 212/23.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стоянка Гаврилова Кичукова  Главен експерт "ГРАО"
 213/23.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Димова Димова  Старши експерт "ГРАО"
 214/23.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
 216/26.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Василева Петрова  Главен експерт "КиР" 
 217/26.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически сътрудник "КиР"
 220/27.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител
 221/28.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО"
 222/28.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мирела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО"
 225/28.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Генка Василева Колева  Счетоводител
 226/29.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2 Иванка Димитрова Гевезова  Специалист "КС"
 227/07.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петър Михайлов фурнаджиев  Главен специалист "КС"
 230/10.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Георгена Петрова Кабакова  Главен експерт "ЧР"
 231/10.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Нела Христова Молова  Главен специалист "КС"
 238/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Стефана Иванова Бончева   Счетоводител
 239/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Васил филипов Филипов   Счетоводител
 240/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Петя Добринова Димитрова  Счетоводител
 241/11.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Юлия Антонова Бозовско  Директор ДЯ
 242/11.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ташо Илиев Милковски  Старши експерт "ВиК"
 243/11.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "ЕиЧ"
 244/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Тодорка Живкова Минева   Младши експерт "Електроинсталации"
 245/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Галя Васкова Петкова   Старши специалист "ЕиЧ"
 246/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Димка Стоилова Стоянова  Специалист "ЕиЧ"
 247/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Мария Христова Тодорова-Трайкова  Счетоводител-касиер
 248/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Донка Христова Барова  Счетоводител-касиер
 249/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Ваня Георгиева Трифонова  Младши експерт "ЖН"
 251/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Елена Събова Попова  Директор ДЯ
 252/12.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Иванка Костадинова Попова  Счетоводител
 253/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Павлина Манолова Димова  Директор ДЯ
 255/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Танка Иванова Гавазова  Директор ДК
 256/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Петя Илиева Кирова  Младши експерт "Здравеопазване"
 258/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Манол Петков Митев  Старши юрисконсулт
 263/20.08.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Джулия Миткова Димитрова  Технически сътрудник - деловодител
 266/01.11.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Гергана Николова Георгиева-Димова  Технически сътрудник - секретарка
 268/08.11.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Валентин Димитрова Пандуров  Инспектор "УС"
 269/09.11.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стела Цонева Божинова  Главен експерт
 273/08.04.2022 г.  чл.35, ал., т.2  Елена Димова Димова  Главен експерт
 274/08.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт
 275/08.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2   Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист
 276/08.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стоянка Гаврилова Кичукова  Главен експерт
 277/08.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт
 278/13.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Валентин Димитров Пандуров  Инспектор "УС"
 280/13.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Лилия Атанасова Мишкова  Счетоводител
 282/14.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2   Иванка Димитрова Гевезова  Специалист
 283/19.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Георгена Петрова Кабакова  Главен експерт
 284/19.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически кътрудник "КиР"
 285/19.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Василева Петрова  Главен експерт
 286/20.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ваня Георгиева Трифонова  Старши експерт
 291/28.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Гергана Николова Георгиева-Димова  Технически сътрудник
 292/28.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Цветкова Андреева  Главен експерт
 293/28.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Янка Колева Сапунджиева  Старши юрисконсулт
 295/29.04.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Джулия Миткова Димитрова  Технически сътрудник
 297/03.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Христова Тодорова-Трайкова  Счетоводител-касиер
 298/03.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Донка Христова Маринова  Счетоводител-касиер
 300/04.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Нела Христова Молова  Главен специалист
 301/05.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Романова Молова  Младши експерт
 305/09.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петя Илиева Кирова  Главен експерт "Здравеопазване"
 306/09.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ана Иванова Тонова  Младши експерт
 307/09.05.2022 г.

 чл.35, ал.1, т.2

 Стефана Иванова Бончева  Счетоводител
 308/09.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Танка Иванова Гавазова  Директор
 309/09.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Генка Василева Колева  Счетоводител
 310/10.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петя Добринова Димитрова  Счетоводител
 311/10.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Васил филипов Филипов  Счетоводител
 312/10.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Иванка Костадинова Попова  Счетоводител
 314/10.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител
 315/10.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Лилия Бориславова Петрова  Технически сътрудник
 317/10.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Галя Васкова Петкова  Младши експерт
 318/10.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Димка Стоилова Стоянова  Специалист "Е и Ч"
 319/10.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Тодорка Живкова Минева  Младши експерт
 320/10.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ташо Илиев Милковски  Старши експерт
 321/11.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петър Михайлов Фурнаджиев  Главен специалист
 322/11.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Янка Колева Сапунджиева  Главен юрисконсулн
 323/12.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Павлина Манолова Димова  Директор
 324/12.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Огнянова Чолпанова  Главе нинспектор
 325/12.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Събова Попова  Директор
 326/13.05.2022 г.

 чл.35, ал.1, т.2

 Стела Цонева Божинова  Главен експерт
 327/13.05.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Юлия Антонова Бозовска  Директор
 328/13.05.2022 г.

 чл.35, ал.1, т.2

 Манол Петков Митев  Главен юрисконсулт
 333/30.08.2022 г.

 чл.35, ал.1, т.2

 Мария Минчева Митева  Специалист
 334/06.10.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Тодорка Живкова Минева  Специалист
 337/13.12.2022 г.  чл.35, ал.1, т.2  Женя Христова Господинова  Инспектор "УС"
 338/17.02.2023 г. чл.35, ал.1, т.2   Валентин Димитров Пандуров Младши експерт 
 340/07.03.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Женя Христова Господинова  Инспектор "УС"
 343/31.03.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Георгена Петрова Кабакова  Главен експерт
 347/11.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Гергана Николова Георгиева-Димова  Деловодител-куриер
 348/11.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Лилия Бориславова Петрова  Технически сътрудник
349/11.04.2023 г.   чл.35, ал.1, т.2  Мария Христова Тодорова-Трайкова  Счетоводител-касиер
 350/11.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Цветкова Андреева  Главен експерт
 351/11.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Донка Христова Маринова  Счетоводител-касиер
 352/12.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Джулия Миткова Димитрова  Технически сътрудник-деловодител
 354/19.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Иванка Димитрова Гевезова  Специалист "КС"
 355/19.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ваня Георгиева Трифонова  Старши експерт "ЖН и СД"
 356/20.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Иванка Костадинова Попова  Счетоводител
 357/20.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Димка Стоилова Стоянова  Специалист "ЕиЧ"
 359/20.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Галя Васкова Петкова  Младши експерт "ЕиЧ"
 360/20.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петър михайлов Фурнаджиев  Главен специалист "КС"
 362/24.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Лилия Атанасова Мишкова  Счетоводител
 363/24.04.2023 г.

 чл.35 ал.1, т.2

 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
 364/24.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стоянка Гаврилова Кичукова  Главен експерт "ГРАО"
 365/24.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО"
 366/24.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Димова Димова  Главен експерт "ГРАО"
 367/24.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО"
 368/25.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "ЕиЧ"
 369/26.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Романова Молова  Старие експерт
 370/26.04.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Танка Иванова Гавазова  Директор
 371/03.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Събова Попова  Директор
 372/03.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Атанаска Гениева Онова  Главен експерт
 373/03.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2   Стефана Иванова Бончева  Счетоводител
 374/03.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Василева Петрова  Началник отдел
 376/04.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Павлина Манолова Димова  Директор
 377/04.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически сътрудник "КиР"
 378/05.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Генка Василева Колева  Счетоводител
 380/09.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Нела Христова Молово  Главен специалист "КС"
 381/09.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Тодорка Живкова Минева  Младши експерт "Електроинсталации"
 382/10.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител
 383/10.05.2023 г.

 чл.35, ал.1, т.2

 Ана Иванова Тонова  Младши експерт "УП-ПУП"
 384/10.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Юлия Антонова Бозовска  Директор
 385/10.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Васил Филипов Филипов  Счетоводител "Здравеопазване"
 386/10.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петя Добринова Димитрова  Счетоводител "Здравеопазване"
 387/10.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Минчева Митева  Юрисконсулт
 388/10.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Янка Колева Сапунджиева  Директор дирекция
 389/11.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Манол Петков Митев  Главен юрисконсулт
 390/11.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стела Цонева Божинова  Главен експерт "конструкции"
 391/11.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ташо Илиев Милковски  Старши експерт "ВиК"
 392/11.05.2023 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петя Илиева Кирова  Главен експерт "Здравеопазване"
 397/24.07.2023 г.

 чл.35, ал.1, т.2

 Венцеслав Величков Божков  Счетоводител
 401/27.11.2023 г.  чл.49, ал.1, т.2  Петър Михайлов Фурнаджиев  Главен специалист
 403/05.12.2023 г.  чл.49, ал.1, т.2  Димчо Димитров Димчев  Юрисконсулт
 404/12.12.2023 г.

 чл.49, ал.1, т.2

 Яна Веселинова Стоева  Технически сътрудник-деловодинтел
 405/11.01.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Веселина Димитрова Кръстева  Младши експерт
 406/24.01.2024 г. чл.49, ал.1, т.2   Пламен Матеев Йончев  Младши експерт
 407/02.02.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Елена Дюлгерян  Главен експерт
 408/15.02.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Станислав Иванов Николов  Главен счетоводител
 409/27.02.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Кръстю Димитров Карналов  Специалист "КС, КиР"
 410/06.03.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Валентин Димитров Пандуров  Младши експерт
 411/06.03.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Женя Христова Господинова  Инспектор "УС"
 412/20.03.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Янка Колева Сапунджиева  Директор дирекция
 413/21.03.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Йоана Любомирова Козарска  Специалист УП-ПУП
 414/12.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Рамона Огнянова Георгиева  Старши експерт
 415/15.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Манол Петков Митев  Главен юрисконсулт
 417/16.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Мария Минчева Митева  Юрисконсулт
 418/18.04.2024  чл.49, ал.1, т.2  Лилия Атанасова Мишкова  Счетоводител
 419/18.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Донка Христова Маринова  Счетоводител-касиер
 420/18.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Мария Христова Тодорова-Трайкова  Счетоводител-касиер
 421/19.04.2024 г.

 чл.49, ал.1, т.2

 Надя Василева Петрова  Началник отдел
 422/19.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически сътрудник КиР
 423/22.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Юлия Петрова Силикчийска  Младши експерт
 424/23.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Иванка димитрова Гевезова  Специалист
 425/24.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Генка Василева Колева  Счетоводител
 426/25.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Георгена Петрова Кабакова  Главен експерт
 427/25.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Джулия Миткова Димитрова  Технически сътрудник
 428/25.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Лилия Бориславова Петрова  Технически сътрудник
 429/25.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Елена Цветкова Андреева  Главен експрет
 430/25.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Димка Стоилова Стоянова  Специалист "ЕиЧ"
 431/25.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Галя Васкова Петкова  Младши експерт
 432/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт
 433/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2   Елена Димова Димова  Главен експерт
 434/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Атанаска Гениева Онова  Главен експерт
 435/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист
 436/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Стоянка Гаврилова Кичукова  Началник отдел
 437/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт
 438/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Емилия Василева Василевеа   Главен експерт
 439/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Гергана Николова Георгиева-Димова  Деловодител-куриер
 440/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Петър Михайлов Фурнаджиев  Главен специалист
 441/26.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор
 442/29.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Петя Илиева Кирова  Главен експерт "Здравеопазване"
 443/30.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Нела Христова Молова  Главен специалист
 444/30.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Елена Романова Молова-Иванова  Старши експерт
 445/30.04.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Станимира Ботева Паничарска  Главен експерт
 446/08.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Стефана Иванова Бончева  Счетоводител
 447/09.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Петър Желязков Политов  Старши експерт
 448/09.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Петй Добринова Димитрова  Счетоводител "Здравеопазване"
 449/09.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Васил Филипов Филипов  Счетоводител "Здравеопазване"
 450/10.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Тодорка Живкова Минева  Младши експерт
 451/10.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Стела Цонева Божинова  Младши експерт
 452/10.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Ваня Георгиева Трифонова  Старши експерт
 453/13.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Ташо Илиев Милковски  Старши експерт
 454/13.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Ана Иванова Тонова  Младши експрет
 455/13.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Димчо Димитров Димчев  Юрисконсулт
 456/14.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Иванка Костадинова Попова  Счетоводител
 457/14.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител
 458/14.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Яна Веселинова Стоева  Технически сътрудник
 459/15.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Ванцеслвав Величков Божков  Счетоводител
 460/22.05.2024 г.  чл.49, ал.1, т.2  Мирослав Константинов Милушев  Специалист
 461/07.06.2024 г. чл.49, ал.1, т.2   Нина Александрова Пиргова  Счетоводител

 

 

 

Надя Огнянова Чолпанова
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!