Можете да заплатите такси и услуги по банков път в бюджетната сметка на Район "Северен".

Район "Северен" гр.Пловдив бул. "Цар Борис III Обединител" №22А

ЕИК 0004715040065       ДДС № BG000471504

IBAN: BG64IORT73753102001300    BIC: IORTBGSF

ТБ ИНВЕСТБАНК АД    клон Пловдив

Примерно платежно!

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: За да бъдат обработени коректно вашите плащания. Моля впишете номера на договора, вида и броя на услугите, трите си имена или име на фирмата и булстат!

 

За справки и заплащане на местни данъци и такси можете да изпалзвате портала на Община Пловдив или в сайта на Национална Агенция по Приходите.

Всички електронни услуги на Община Пловдив

 

 

Заплащане за детски ясли:

 

ДЯ “ПАЛЕЧКА“Мечо пух“ и „Дребосъчета“

 Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК

 IBAN-BG96IORT73753102001500

 BIC : IORTBGSF

 Преводите да са в полза на Район "…………………" Здравеопазване

 и да съдържат следната информация: 

 

Основание за плащане:

 1.Име на детската ясла

 2.Име на  групата на детето

 3.Трите имена на детето

 4.За кой месец се отнася таксата

 5.Вид плащане-448003

  

В "Задължено лице" се изписва името на родителя!

 

Примерно платежно!

 

 
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!