Заместник-кмeтове

Аделин Младенов

 

Роден през 1968 г. в гр. Смолян. Семеен с три деца.
Образование:
ОКС Магистър по икономика в Икономически университет – Варна
Професионален опит: 26 години трудов стаж в държавната администрация на експертни позиции: ТД на НАП-Пловдив, ТД на Митница - Пловдив, КЗП – Пловдив, Министерство на икономиката и Министерство на туризма
За контакт: 032/ 635 320
Приемен ден: всяка Сряда и Четвъртък от 15:00 до 17:00 ч. с предварително записване на телефон: 032/ 901 160

 

 

 

Цветомир Цветков


Роден през 1994 г. в гр. Пазарджик.
Образование:
ОКС Магистър по глобална политика, международна сигурност и управление на кризи в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
Професионален опит:
експерт „Проучване, анализ и комуникация", Ръководител проекти по европейски програми
За контакт:  032/ 901 170
Приемен ден: всяка Сряда и Четвъртък от 15:00 до 17:00 ч. с предварително записване на телефон: 032/ 901 160

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!