Вторник, 20 Април 2021 13:33

Паркоместа

  При изразено желание на живущите в сгради в режим на етажна собственост, обективирано в протокол от проведено общо събрание с кворум повече от 51 % желащи и при възможност от страна на районната администрация да изгради и обособи паркинг на терен частна общинска собственост на въпросния адрес, се стартира процедура за отдаване на платени паркоместа с поставяне на паркоскоби.

  Паркоместа могат да бъдат предоставени на заявители в срока за приемане на заявления при стартирала процедура за отдаване на паркоместа на живущите в определената зона на обхват за съответния паркинг.

  При стартирана процедура районната администрация поставя обявление на входовете на адресите попадащи в зоната на обхват на паркинга с отбелязан срок за приемане на заявления от живущите желаещи да участват в процедурата.

  Всички процедури за отдаване на паркоместа на изградени от районната администрация паркинги се обявяват на страницата на районата администрация.

  За повече информация може да се обадите на телефон: 032/901-163 – „Стопански отдел” при Район „Северен”.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

 

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА СТАРТИРАНИ ПРОЦЕДУРИ

 
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!