Четвъртък, 07 Май 2020 09:22

Контрол по строителството

Услуга

Необходими документи

Срок

Такса

Заявления

1

Откриване на строителна площадка и заверка на протокол за определяне на строителна линия и ниво на нов строеж

1. Разрешение за строеж;

2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;

3. Други документи свързани със заявлението;

4. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

7 дни

30 лв.

Заявление

2

 Удостоверение за съборени сгради в недвижим имот

 

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;

4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

5. Други документи свързани със заявлението;

6. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни

 

100 лв.

Заявление

3

Удостоверение за  незапочнато строителство

 

1. Документ за собственост на имота;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.  Разрешение за строеж №..…./…………. г., издадено от

4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

5. Такса за адм. техн. услуга

14 дни

100 лв.

Заявление

4

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Актуална скица за имота от СГКК – Пловдив;

4..Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

5.Други документи свързани със заявлението;

6.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни

100 лв.

Заявление

5

 Издаване на Копие-извлечение от действащи документи, издавани в отдела

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

4.Други документи свързани със заявлението;

5.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

От 7 до 30 дни

Заявление

6

Сигнал, заявление

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

4.Други документи свързани със заявлението;

 

До 30 дни

Заявление

Отдел „Контрол по строителството” се занимава с предотвратяване, недопускане и констатиране на нарушения в строителството, проучване, анализиране и разработване проблеми и задачи в областта на незаконното строителство.

Подготвяне на протоколи, становища и предлагане на решения по констатирани незаконни строежи. Извършва предварителни огледи и дава устни справки на гражданите.

За сигнали,въпроси и информация можете да се свържете с нас по телефон 0879979098 или стая №11 в сградата на районната администрация.

Приемно време :

Понеделник от 14.00 часа до 16.00 часа

Вторник от 10.00 часа до 12.00 часа

 

Можете да се свържете с нас на телефон 032 / 901 176 или чрез контактната форма.

 

 
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!