Четвъртък, 09 Април 2020 23:18

Плащане на такса за детски ясли

ДЯ “ПАЛЕЧКА“ “ Мечо пух“ и „Дребосъчета“

 Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК

 IBAN-BG96IORT73753102001500

 BIC : IORTBGSF

 Преводите да са в полза на Район "Северен" Здравеопазване

 и да съдържат следната информация: 

Основание за плащане:

 1.Име на детската ясла

 2.Име на  групата на детето

 3.Трите имена на детето

 4.За кой месец се отнася таксата

 5.Вид плащане-448003

  

В "Задължено лице" се изписва името на родителя!

 
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!