Гореща линия за коронавирус COVID-19 за Пловдив:  0700 147 44

Координационен център за  социални услуги: 0878 371 710      0878 371 449

 

 Информация за COVID-19.

 

 Поради усложнената обстановка Ви приканваме да плащате сметките си по банков път!

 

 Можете да заплатите такси и услуги по банков път в бюджетната сметка на Район "Северен".

Район "Северен" гр.Пловдив бул. "Цар Борис III Обединител" №22А

ЕИК 0004715040065       ДДС № BG000471504

IBAN: BG64IORT73753102001300    BIC: IORTBGSF

ТБ ИНВЕСТБАНК АД    клон Пловдив

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: За да бъдат обработени коректно вашите плащания. Моля впишете номера на договора, вида и броя на услугите, трите си имена или име на фирмата и булстат!

 

За справки и заплащане на местни данъци и такси можете да изпалзвате портала на Община Пловдив или в сайта на Национална Агенция по Приходите.

 

Всички електронни услуги на Община Пловдив

 

 

Заплащане за детски ясли 

 

 

ДЯ “ПАЛЕЧКА“Мечо пух“ и „Дребосъчета“

Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК

IBAN-BG96IORT73753102001500

BIC : IORTBGSF

Преводите да са в полза на Район "Северен" - Здравеопазване

и да съдържат следната информация: 

 

Основание за плащане:

1.Име на детската ясла

2.Име на  групата на детето

3.Трите имена на детето

4.За кой месец се отнася таксата

5.Вид плащане-448003

 

В "Задължено лице" се изписва името на родителя!

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!