Събота, 19 Март 2011 16:17

Отдел Екология

Приемно време на служителите от отдел "Екология" при район "Северен" по всяко време при възникнали въпроси от страна на гражданите
 

  ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

 

Услуга Необходими документи Срок Формуляр
1 Заявление за отсичане или оформяне на короната на дърво

За частен имот:

1.Заявление 

2.Копие от нотариален акт

3. Копие от кадастрална карта

4. При повече от един собственик-писмено съгласие от останалите

5. Такса разглеждане на документи-30 лв.

6. Получаване на разрешение-18 лв.

1 месец Формуляр
2 Регистрация на домашен любимец

Лични данни на собственика и паспорт на дом. любимец

Годишна такса  - 30 лв.

Формуляр
3 Закриване на картон на домашен любимец Формуляр
4 Сключване на договор за битов отпадък Подадена декларация в Местни данъци и такси до края на октомври предходната година Формуляр
5 Заявление за включване в проекта "Отряд ЗООДОБРОВОЛЦИ" ---- Формуляр
6  Участие в проект за изпълнение на мерки по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.),
Процедура: „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“
---- Формуляр

  ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Често задавани въпроси:

1. Какви документи са необходими за регистрация на домашни любимци?  -  Ветеринарно медицински паспорт , лични данни на собственик и евентуално телково решение.   Годишна такса 30 лева.

2. Кой почиства контейнерите за битов отпадък?   -   ОП "Чистота" , които работят по график.

3. Кой се грижи за почистването на  шахтите ?  -   КМД ЕООД    032/ 660 600.


При възникнали въпроси можете да се свържете с нас от тук или на телефони 032/ 901 164   или   032/ 901 199
  

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!