Четвъртък, 09 Април 2020 23:07

Електронни услуги

 

ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Услуги предоставяни от Общинска администрация чрез портала за Държавна Агенция Електронно Управление

 

Справка по входящ номер.

 

ДАЕУ с разяснения за облачния и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на е-услуги

 

ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ С ПЕРСОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Забележка: Можете да подпишете документа електронно с КЕП. След това да го прикачите в едно с приложените документи в e-mail и да го изпратите на електронната поща на район „Северен“ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или да използвате контактната ни форма. На вашата електронна поща ще получите отговор с входяшия ви номер и съответно в установения срок и отговор. За повече информация можете да използвате телефоните за контакт в сайта. В случай, че не разполагате с електронен подпис можете да разпечатате документа, да го подпишете собственоръчно и да го внесете в деловоството на район „Северен“ на адрес: бул. Цар Борис III Обединител 22а, стая 2.

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРЕЗ ПОРТАЛА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ С ПЕРСОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

1997 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС

2000 ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

2016 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

2020 ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧEН РЕГИСТРАЦИОНEН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО

2033 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ

2034 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

2036 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

2037 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ

2056 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА

2057 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

2075 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

2076 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

2092 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

2104 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА

2108 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ

2109 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

2128 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС

2123 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ВИД И КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

 

 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

БЕЗКАСОВО ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

 

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

ПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ ТАКСИ

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!