Заместник кметове

 

 Лариса Кътова е родена на 10.07.1980 година в град Пловдив.

По професия е икономист, притежава магистърска степен по „Бизнес администрация” с професионална квалификация мениджър от център за магистри и докторанти към Аграрен университет – Пловдив.

Има организационен опит от работата си в частния сектор, а от 12.12.2011г.

 е заместник-кмет на район „Северен”, община Пловдив.

Лариса Кътова е семейна, с две деца и живее в район „Северен”.

 

 д-р Красимир Асенов започва своята професионална кариера, като технолог в Научно-изследоватвлски институт. След което завършва Публична администрация и малко след това записва и завършва Управление на кризи и конфликти-магистърска степен. Работи няколко години в Неправителствения сектор, като Координатор на проекти към Швейцарската агенция за развитие на самоуправлението, ПРООН, Фондация ,,Отворено общество” и Европейската комисия. Работи като Главен експерт по Европейски програми и социални дейности към районната администрация в район ,,Източен” до 2006 г. След конкурс е назначен и работи като началник-отдел  в дирекция ,,Социална политика” към  Община Пловдив, до назначаването му като Зам.-Кмет на р-он ,,Северен”. Живее в същия район. Женен с един син.

 Калоян Георгиев е роден на 14.07.1978г. Завършил е специалност „Маркетинг“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 2004г. работи в общинската администрация като старши експерт „Контрол по приходосъбирането“, старши експерт „Стопански дейности“, след което главен експерт „Приватизационен, следприватизационен, следконцесионен контрол и административно-наказателна дейност“. Бил е сътрудник в Общинската комисия по безопасност на движението. Два пъти награждаван като държавен служител. Женен, с две деца.

 

 

 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!