Можете да заплатите такси и услуги по банков път в бюджетната сметка на Район "Северен".

Район "Северен" гр.Пловдив бул. "Цар Борис III Обединител" №22А

ЕИК 0004715040065       ДДС № BG000471504

IBAN: BG64IORT73753102001300    BIC: IORTBGSF

ТБ ИНВЕСТБАНК АД    клон Пловдив

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: За да бъдат обработени коректно вашите плащания. Моля впишете номера на договора, вида и броя на услугите, трите си имена или име на фирмата и булстат!

 

За справки и заплащане на местни данъци и такси можете да изпалзвате портала на Община Пловдив или в сайта на Национална Агенция по Приходите.

Всички електронни услуги на Община Пловдив

 

 

Заплащане за детски ясли:

 

ДЯ “ПАЛЕЧКА“Мечо пух“ и „Дребосъчета“

 

Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК

 

IBAN-BG96IORT73753102001500

 

BIC : IORTBGSF

 

Преводите да са в полза на Район "…………………" Здравеопазване

 

и да съдържат следната информация: 

 

Основание за плащане:

 

1.Име на детската ясла

 

2.Име на  групата на детето

 

3.Трите имена на детето

 

4.За кой месец се отнася таксата

 

5.Вид плащане-448003

 

 

 

В "Задължено лице" се изписва името на родителя!

 

 

 ИЗВЪНРЕДНА

     НОВИНА!

 

Гореща линия за коронавирус

COVID-19 за Пловдив:

0700 147 44

 

Координационен център за

социални услуги:

0878 371 710

0878 371 449

 

Електронно обслужване с  национална   система   за    електронно    връчване.

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!