Четвъртък, 14 Февруари 2019 13:09

ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ВИСШИТЕ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност
1   1/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Лариса  Димитрова  Кътова Заместник-кмет
2  2/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красимир Романов Асенов Заместник-кмет
3 3/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Калоян  Христов Георгиев Заместник-кмет
4 4/27.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Михаил Петров Богданов Главен архитект

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!