Вторник, 12 Август 2014 15:09

Публична покана № 9032656 /12.08.2014 г

Публична покана № 9032656 /12.08.2014 г. в Регистъра на АОП
 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация към филиала на ЦДГ „Бреза”, находящ се в УПИ VII - детско заведение, кв.7, по плана на кв. „Хаджи Димитър”, гр. Пловдив”

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!