Петък, 01 Август 2014 19:40

Публична покана № 9032422 /01.08.2014 г.

Публична покана № 9032422 /01.08.2014 г. в Регистъра на АОП ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:Текущ ремонт на здравни кабинети на училища и детски градини, находящи се на територията на район “Северен” – община Пловдив.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!