Сряда, 05 Юни 2013 12:00

публична покана 9016215 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Марица”, Район „Северен”, ул. „Полковник Бонев” №27, разделена на девет обособени позиции

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!