Сряда, 08 Май 2013 13:51

Публична покана 9015216 по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и една млечна кухня, находящи се на територията на район „Северен”-община Пловдив разделена на девет обособени позиции

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!