Вторник, 26 Март 2013 09:20

Район “Северен” спечели проект за озеленяване по ПУДООС

Предприятието  за  управление  на  дейности  по  опазване  на  околната  среда  (ПУДООС) одобри проект на район “Северен” за благоустрояване на зелена площ в кв.  “Захарна фабрика”, съобщи кметът инж. Ральо Ралев. Проектът ЦДГ “Пролет”, заключен между улиците “Атанас Канарев”, “Ладога”, “Тиса” и “Петър  Шилев”. Благоустрояването  ще  се  извършва  на  два  етапа,  така  че  подмяната  на  дървесните видове да не се отрази на облика и въздействието на средата , да се избегнат  конфликтни  точки  при  изграждането  на  инфраструктурата,  да  се  даде  възможност  за  използването  на  площта  за  отдих  възможно  най-скоро  и  да  се  обезпечи  финансово  изпълнението на цялостния проект. През  първия  етап  се  предвижда  разчистване  на  терена,  възстановяване  на  алейната мрежа и обновяване на детската площадка, пейките, съдовете за смет, както и  изграждане на площадка за фитнес на открито. Едновременно декоративна  растителност  като  се  отстранят  малоценните  дървета  и  такива  с  влошено  физиологично  състояние.Сега  на  терена  има  чинар,  каталпа,  американски  ясен,  ясен  и  гинко  билоба.  При  прегледа  на  дърветата  е  установено,  че  видовете  дъб,  акация  и  ясен  са  над  30-годишни,  някои  от  тях  са  с  влошено  физиологично  състояние  и  е  необходимо  да  се  предприеме  санитарна  сеч  или  резитба. На  тяхно  място  ще  бъдат  засадени иглолистни  дървета  -  бяла  ела,  кедър,  кипарис,  туя,  хвойна,  смърч,  широколистни видове – албиция, дъб, явор, конски кестен, церцис, както и декоративни  храсти  –  форзиция,  спирея,  дрян,  доиция,  феладелфус,  птичо  грозде.  “Подборът  на  растителността  е  съобразен  със  съществуващата  и  с  климатичните  условия  на  Маришката  низина,  а  освен  това  тези  видовепритежават  оздравителни  свойства  върху  ландшафта ”, обясни инж. Ралев. Заедно  с  подмяната  на  растителността  ще  се  заложат  фундаментите  за  монтиране  на  детски  съоръжения  за  реновиране  на  съществуващата  детска  площадка,  както и за спортни съоръжения за обособяване на зона за фитнес на открито. През  втория  етап  ще  бъде  възстановено  осветлението  на  алеите.  Тогава  ще  се  монтират  детските  съоръжения,  под  които  ще  има  ударопоглъщаща  настилка,  и  спортните уреди с подходяща настилка. “След  почистването  на  терена  от  отпадъци,  за  недопускане  на  повторно замърсяване, се предвижда залесяване на оголените участъци на територията на къта за  отдих с подходяща дървесна и храстовидна растителност”, каза още инж. Ралев.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!