Вторник, 23 Май 2023 15:29

Съобщаване на Заповед №23ОА-1198-17.05.2023г. за одобряване на ПУП-ПРЗ част от кв.17 Комплекс"Паисий Хилендарски"

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!