Вторник, 23 Май 2023 15:06

Обява Заповед№23ОА-1190/17.05.2023г. на Кмета на общ. Пловдив за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 501.1006,кв.30 по плана на Жилищен парк."Марица-Север"

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!