Вторник, 23 Май 2023 13:18

Съобщаване на Заповед №23 ОА-1221/19.05.2023г. за допускане на ПУП-ПРЗ за част от кв.11 по плана на Комплекс"Паисий Хилендарски"

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!