Вторник, 23 Май 2023 12:38

Съобщаване на Заповед № 23ОА-1179/16.05.2023г. на Кмета на общ.Пловдив за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ 56784.8.16

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!