Четвъртък, 04 Май 2023 09:26

До Ангел Ангелов, Божидар Шилев, Марийка Некезова – управители на етажната собственост на ул. Стоян Заимов № 16, вх. А, ул. Филипово № 43 и ул. Вук Караджич № 21, вх. А, и Мирослава Иванова Янева

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!