Сряда, 05 Април 2023 08:19

Обява на Решение № 33, взето с протокол № 5/09.02.2023г. на Общински съвет Пловдив, обнародвано в Д.В. брой 30/04.04.2023г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!