Понеделник, 16 Януари 2023 11:13

Обява на Заповед № 22ОА 2854/09.12.2022г. на Кмета на Община Пловдив и Разрешение за строеж № 284/09.12.2022г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!