Четвъртък, 13 Октомври 2022 08:42

ДГ „Славей“ в район „Северен“ проведе спортен празник

Спортен празник се проведе в ДГ „Славей“ в район „Северен“.Той е традиционен за детското заведение, състои се всяка есен.В него участваха всички деца- от яслената до подготвителната група. Спортните уреди бяха разположени във вътрешния двор на детската градина върху реновираната настилка.Малчуганите се упражняваха в елементи на различни видове спорт-хандбал, волейбол, баскетбол, бадминтон и футбол.Освен това взеха участие и в спортни дейности като провиране, лазене, скачане и ходене в зиг-заг. Гости на празника бяха студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Предучилищна педагогика“ и кметът на район „Северен“ Стоян Алексиев. В края на събитието директорът на ДГ „Славей“ Любка Биволарска раздаде награди по групи-спортни принадлежности.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!