Четвъртък, 04 Август 2022 09:15

Обява на Заповед № 21-ОА-1907/15.07.2021г. за обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПР кв. 363-нов по плана на кв. "Триъгълника"-Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!