Събота, 12 Януари 2013 00:51

Район „ Северен” става партньор по проект „ Детски игри без агресия”

Район „ Северен” става партньор по проект „ Детски игри без агресия”, съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев. Проектът предвижда да се проведе 10- месечен тренинг за преодоляване на агресивното поведение в пет детски градини намиращи се на територията на района. Заниманията ще се провеждат два пъти седмично. Тренингът включва забавни спортни игри, със специална насоченост за развиване на саморегулацията, базовите социални компетенции на децата и има ефект върху агресивното поведение и подготовката за по-добра реализация в детската градинка и училището. „ Убеден съм, че чрез тези занимания агресията, която напоследък се наблюдава все по-често у децата, ще бъде преодоляна и децата ни да бъдат жизнерадостни, спокойни и уравновесени”, сподели инж. Ралев. Вече са избрани петте детски заведения, които ще участват в продължение на близо три месеца в проекта.Предстои да бъдат проведени срещи с персонала на градинките и директорите, които ще бъдат специално обучени за водене на заниманията.
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!