Вторник, 12 Април 2022 09:42

Обява на Решение № 74, взето с протокол № 5/10.03.2022г. на Общински съвет - Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!