Четвъртък, 31 Март 2022 09:25

Обява на Заповед № 22 ОА - 499/16.03.2022г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 56784.24.21 по КК, местност "М/у Г. Конарско и Пазарджишко шосе" гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!