Понеделник, 28 Март 2022 11:47

Обява на Заповед № 22ОА-502/16.03.2022г. за одобрен проект за изменение РУП /Работен устройствен план/ в УПИ VІІ-506.1527, жилищно строителство, обществено обслужване от кв. 569-нов по плана на Пета градска част, гр. Пловдив.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!