Понеделник, 10 Януари 2022 14:15

Обява на Заповед № 21ОА-3384/15.12.2021г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение ПУП – ПРЗ за част от кв. 631 по плана на Пета градска част, гр. Пловдив.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!