Вторник, 04 Януари 2022 08:40

Инвестиционно намерение "Промяна в инсталация за производство на натриев хипохлорит"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

     на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за : „Промяна в инсталация за производство на натриев хипохлорит“, гр. Пловдив, район „Северен“, бивше АПК Тракия, ул. „Васил Левски“ № 242

 

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 04.01.2022 г.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!