Сряда, 22 Декември 2021 11:43

Инвестиционно предложение „Цех за извличане на разтворители от отпадъци, съдържащи разтворители и измиване на замърсени опаковки, с площадка за временно съхранение и предварително третиране на замърсени опаковки и отпадъци, съдържащи разтворители“

ОБЯВА

                             ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

                                               Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Цех за извличане на разтворители от отпадъци, съдържащи разтворители и измиване на замърсени опаковки, с площадка за временно съхранение и предварително третиране на замърсени опаковки и отпадъци, съдържащи разтворители“ в поземлен имот с идентификатор 56784.503.465, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив с възложител: „Ел Ел Трейд Бг“ ЕООД.

           Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 22.12.2021 г.

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!