Вторник, 21 Декември 2021 13:55

Съобщаване на Протокол № 35, т. 28/10.11.2021г. на ЕСУТ при Община Пловдив за ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-6.154, автосервиз и автосалон, м. "Юртлука", гр. Пловдив

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!