Четвъртък, 28 Октомври 2021 12:31

Инвестиционно намерение "Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

СЪОБЩАВА

     на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за : „Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци – утайки от ПСОВ, растителни отпадъци и отпадъци от хартия и картон“, в ПИ № 56784.13.28,                  гр. Пловдив, местност „Рогошко шосе-север“, район „Северен“.

 

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 28.10.2021 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!