Понеделник, 25 Октомври 2021 10:18

Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 21ОА 2769/15.10.2021г. на Кмета на община Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!